Çalışma Esaslarımız

Sorumluluk; değerleme raporunu hazırlayan değerleme uzmanlarımız ve şirketimiz hazırlanılan raporların standartlara uygunluğundan, rapor için yapılan gerekli incelemelerin doğruluğundan ve müşteri memnuniyetinden sorumludur.

Bağımsızlık; Değerleme çalışmalarında bağımsızlık ve objektiflik ilkelerinden ödün vermeden, gerekli çalışmalar yürütülmekte ve raporlar en uygun haliyle hazırlanmaktadır. İncelemeler sonucunda elde edilen verilerle, başkalarının doğrudan veya dolaylı olarak, çıkarları düşünülmeksizin çalışmalar gerçekleştirilmekte, değer belirlenmektedir.

Gizlilik; Çalışma esaslarımızda en önemli prensiplerimizden biri de gizlilik anlayışımızdır. Hizmetlerimiz profesyonel, kaliteli ve bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Değerlemesi yapılan işlerle ilgili bilgiler gizli tutulur; doğrudan veya dolaylı, üçüncü şahıslara menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanılmaz. Bu yükümlülük görevden ayrılma sonrasında da devam eder. Ancak müşterilerin onay verdiği takdirde bilgiler paylaşılmaktadır.