ODE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, değerleme sektöründe hizmet veren değerleme uzmanları tarafından 2018 yılında Ankara’da kurulmuştur.

ODE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 07.11.2018 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Gayrimenkul Değerleme Hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere şirketimiz 21/02/2019 tarihinde Kurulca listeye alınmıştır.

Şirketimiz, konusunda yetkin ve deneyimli uzman kadrosuyla, özel şahıs/şirketlere, kamu kurum/kuruluşlarına, bankalara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme firmalarına, hukuk bürolarına, finansal kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, bağımsız denetim şirketlerine, aracı kurumlara, vakıflara ve SPK mevzuatına tabi olan şirketlere uluslararası standartlarda raporlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kadrolu personelimiz ve sözleşmeli ekibimiz ile Türkiye genelinde hizmetlerimiz devam etmektedir.

Misyonumuz;

Değerleme ve danışmalık hizmetlerinde, bağımsızlık, tutarlılık, objektiflik, dürüstlük ve gerçeklik ilkelerini kullanarak titiz, güvenilir, hızlı 
ve kaliteli hizmet sunmak; hizmetlerimizde etik kurallar çerçevesinde en iyi katma değeri sağlamak.

Vizyonumuz;

Hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız sektörlerde sürdürülebilir memnuniyeti sağlamak, çalışanlarının ve hizmet verdiği kişi ve kurumların nezdinde
sektörünün en kaliteli hizmet veren ve güvenilir firması olmak.